Poskytované právní služby

Občanské právo: sepisování návrhů, smluv a žalob
                                zastoupení před soudy
                                právo nemovitostí (převody, zápisy do katastru)
                                advokátní úschovy
                                bytové právo
                                vypořádání dědictví
                                správa majetku
                                vymáhání pohledávek


Rodinné právo:  sepisování smluv o vypořádání majetku, předmanželské smlouvy
                              sepisování návrhů ve věcech rozvodu, péče o děti a výživné
                              zastoupení před soudy


Obchodní právo: sepisování návrhů , smluv a žalob
                               zastupování před soudy
        .                      vymáhání pohledávek
                               zakládání, změny obchodních společností, zápisy do obchodního rejstříku


Konkurzy (úpadkové právo) a likvidace: správcovství konkursní podstaty
                                                                       podávání přihlášek věřitelů
                                                                       zastupování věřitelů v konkursním řízení
                                                                       vykonávání funkce likvidátora


Pracovní právo: zhotovení pracovních a manažerských smluv
                             vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
                             řešení sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli 


Trestní právo: zastupování  obviněných před soudy
                          řešení přestupků
                          zastupování poškozených

Ověřování podpisů

 

 

 

 

OBČANSKÉ PRÁVO

RODINNÉ PRÁVO

OBCHODNÍ PRÁVO

KONKURZY A LIKVIDACE

PRACOVNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

Návštěvnost stránek

133981
udatna_foot.png