Advokátní kancelář

Vykonáváme všeobecnou právní praxi podle zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii.
Právní pomoc je poskytována v široké oblasti práva jak ve věcech vyplývajících z podnikatelské činnosti, tak i občanům při běžných životních situacích.

Právní služby jsou poskytovány formou poradenství a právních konzultací, sepisování právních listin, zpracování právních rozborů, právních stanovisek, zastupování před soudy a jinými státními orgány a institucemi.

Právní pomoc je určena tuzemské i zahraniční klientele. Klientům jsou zajištěny komplexní právní  služby, které lze  realizovat i v místě sídla klienta.

Na základě odborných znalostí a zkušeností jsou právní služby poskytovány rychle , ve složitějších případech  v termínech na základě dohody s klientem. K tomu nabízíme ověřování podpisů a to  dle dohody i v místě  sídla klienta.

 

 

 

 

OBČANSKÉ PRÁVO

RODINNÉ PRÁVO

OBCHODNÍ PRÁVO

KONKURZY A LIKVIDACE

PRACOVNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

Návštěvnost stránek

133981
udatna_foot.png